Montažne kuće INTAL DOM

KUĆA PO VAŠOJ MJERI

Veliki izbor gotovih montažnih kuća i mogućnost da napravimo kuću po Vašoj želji pruža Vam fantastičnu mogućnost da imate kuću kakvu ste oduvijek željeli.

Projekat se lako može prilagoditi svim urbanističkim zahtjevima.

EKOLOŠKI MATERIJALI

U naše montažne kuće ugrađujemo samo ekološki čiste materijale koji doprinose stvaranju ugodne klime, a Vaš život čine zdravijim.

UŠTEDA ENERGIJE

Dobra toplotna izolacija vanjskih i unutrašnjih zidova kuće smanjit će vam troškove grijanja za 30-50% po sezoni.

Posjedujemo ateste koji potkrepljuju ove navode, gdje se navode faktori toplinske provodljivosti za zidove koji su u našim kućama.

KRATAK PERIOD IZGRADNJE

Svi montažni elementi se izrađuju u tvrtci, tako da se vrijeme izgradnje kuće praktično svodi na vrijeme montaže gotovih elemenata.

Kuća je gotova za 30 dana. Nije potrebno čekati danima da se osuše zidovi, ploča, itd. Samim tim vrijeme useljenja je značajno skraćeno.

LAKA KONSTRUKCIJA.

Montažne kuće su lakše od klasičnih kuća od cigala i blokova, pa omogućavaju postavljanje i na slabo nosećim površinama. S druge strane, dobro projektirana konstrukcija naših kuća je otpornija na zemljotres od klasičnih kuća.

POZNATA CIJENA

Cijena svake kuće je određena i fiksna, tako da tokom gradnje Kupac kuće unaprijed zna na kolike troškove treba da računa.

Cijene naših kuća su sigurno najniže u okruženju.